Werken volgens Scrum

06 augustus 2021 Zo werkt
Werken volgens Scrum

Scrum is een vorm van Agile en draait om ‘slimmer werken’. Het creëren van meer waarde met minder werk. Ruim 12 jaar geleden (2009) zijn we gestart met agile werken, omdat het goed past binnen onze bedrijfscultuur.

Wat is Agile werken?

Agile werken zorgt voor ‘wendbaarheid’ zodat we direct kunnen inspelen op de voortdurend veranderende wereld. 4 waarden staan hierbij centraal:

 • Mensen en interactie zijn belangrijker dan processen en hulpmiddelen.
 • Werkende software is belangrijker dan allesomvattende documentatie.
 • Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen.
 • Inspelen op verandering is belangrijker dan vasthouden aan een plan.

Met de agile-mindset volgen we niet constant hetzelfde draaiboek, maar passen we ons plan aan op basis van de wijzigingen in een project. Het is een proces van continu verbeteren.

Agile werken volgens Scrum Laméco

Wij volgen de Scrum-methode

Er bestaan inmiddels meer dan 40 agile-frameworks en wij volgen de scrum-methode. Hierbij wordt een project opgedeeld in zogenoemde ‘sprints’. Het voordeel daarvan is:

 • Na iedere sprint is een oplevering.
 • Na iedere sprint wordt het opgeleverde product geïnspecteerd door de klanten/stakeholders (review).
 • Na iedere sprint wordt de werkwijze geëvalueerd en verbeterd (retrospective).
 • De opdrachtgever (Product Owner) kan continu invloed uitoefenen op het eindproduct.

De rollen van Scrum

We organiseren zelfsturende, multidisciplinaire teams die werken in periodes van 1 tot 2 weken. De rollen in die teams:

 • Product owner: hij/zij vertegenwoordigt de opdrachtgever en bepaalt wat er gedaan moet worden binnen een sprint. (Het scrum-team bepaalt hoe.). In deze rol bewaak je de product backlog en geef je de prioritering aan.
 • Scrum master: hij/zij begeleidt het proces en motiveert het team. Hij of zij faciliteert alle meetings en zorgt ervoor dat het team ongehinderd kan doorwerken.
 • Ontwikkelteam: leden van het ontwikkelteam doen het inhoudelijke werk. Per sprint wordt gekeken wat er gedaan moet worden om de user stories op te leveren en hoe ze dit voor elkaar krijgen.
 • Stakeholders: personen zonder officiële rol in het scrumteam, maar met belang bij het te ontwikkelen product. Bijvoorbeeld gebruikers, personen van een andere afdeling of de directie van de opdrachtgever. Zij hebben geen invloed op de sprints of backlog, maar het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van het scrum-project. Stakeholders kunnen en mogen daarom altijd aanschuiven tijdens sprint meetings.

De begrippen van Scrum

 • Sprint: een periode van 1 tot 2 weken waarbinnen functionaliteiten worden ontwikkeld. Na iedere sprint wordt er een werkbaar product opgeleverd.
 • Product backlog: een lijst met verschillende functionaliteiten. Voordat een sprint begint kan de Product Owner continu de prioritering aanpassen.
 • Sprint backlog: een lijst met functionaliteiten waarvan het team heeft aangegeven dit in de sprint te gaan realiseren.
 • User story: een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker en de reden daarvoor.
 • Sprint review: inspectie van het opgeleverde product door de opdrachtgever/stakeholders van het team.
 • Retrospective: een evaluatie aansluitend aan de sprint review. Het team kijkt naar zichzelf en definieert acties voor verbetering.
Gerelateerde artikelen