Dream
Team

Martin Verheggen
Martin Verheggen Project Manager / Development
Frank van Woudenberg
Frank van Woudenberg Project Manager / Online Marketing
Inge Pullens
Inge Pullens Online Marketeer
Luc Engelen
Luc Engelen Junior Online Marketeer
Kevin Sleegers
Kevin Sleegers Backend Developer
Chris Bongers
Chris Bongers Backend Developer
Daan Buit
Daan Buit Backend Developer
Sander van de Vondervoort
Sander van de Vondervoort Web Designer / Frontend Developer
Julia Vinken
Julia Vinken Support
Maikel van Bavel
Maikel van Bavel Support
Annabel Creemers
Annabel Creemers Office Manager
Daan Lammers
Daan Lammers Ondernemer

Meer informatie?

Neem contact op