Wat is Scrum?

Scrum is enorm populair en dit neemt alleen maar verder toe, maar wat is het nu precies? Die vraag wordt vaak aan ons gesteld en we leggen graag aan je uit hoe wij Scrum inzetten voor onze projecten. Scrum is een Agile framework en wordt ingezet om met een projectteam samen met de opdrachtgever (in de rol als product owner) op een snelle, effectieve manier software te ontwikkelen. Scrum zetten wij vaak in wanneer het vooraf niet bekend is wat het precieze eindproduct is. Bij Scrum wordt een project opgedeeld in zogenoemde "sprints". Dit is een periode van 1 of 2 weken waarbinnen functionaliteiten worden ontwikkeld. Na iedere sprint wordt er een werkbaar product opgeleverd. Het voordeel van deze aanpak is dat er na iedere sprint een oplevering is, een evaluatie (binnen Scrum heet dit een retrospective) en dat de opdrachtgever (Product Owner) continue invloed kan uitoefenen op het eindproduct.

Rollen

Binnen Scrum heb je 3 verschillende rollen, namelijk het Scrumteam, de Scrummaster en de Product Owner. Samen vormen zij het Scrumteam. Samenwerking is het meest belangrijke aspect van Scrum. De rol van Product Owner wordt vaak uitgevoerd door onze opdrachtgever, vanzelfsprekend ondersteunen wij je hierbij. De reden dat deze rol het beste bij de opdrachtgever kan liggen is omdat de Product Owner bepaald wat er wordt gedaan. De Scrummaster en het Scrumteam worden ingezet vanuit Laméco.

Product Owner

De Product Owner is één persoon en vertegenwoordigd de opdrachtgever. De Product Owner bewaakt de backlog, vult deze aan en geeft de prioritering aan. In deze rol bepaal je dus wat er gedaan moet worden binnen een sprint. Belangrijk om te weten, het Scrumteam bepaald "hoe" dit wordt gedaan. Doordat de Product Owner continu communiceert met het Scrumteam kan het team meedenken en dit komt ten goede van de kwaliteit van het eindproduct. Een backlog is een lijst met verschillende items. Ieder item is een andere functionaliteit en voordat de sprint begint kan de Product Owner continu met deze prioritering bewegen. Deze items worden binnen Scrum ook wel User Stories genoemd. 

Scrumteam

Het Scrumteam is een team wat bestaat uit verschillende disciplines en iedereen binnen dit team is gelijk. Dit betekent dat per sprint gekeken kan worden of er bijvoorbeeld een designer, developer of online marketeer ingezet moet worden. Samen zijn zij verantwoordelijk dat na iedere sprint er een werkbaar eindproduct wordt opgeleverd en dat alle user stories van de betreffende sprint afgerond zijn. Het Scrumteam is zelfsturend en dit betekent dat zij zelf bepalen "hoe" de user stories worden uitgevoerd. Daarnaast is het Scrumteam multi inzetbaar en dragen zij samen de verantwoordelijkheid over de sprints.

Scrummaster

De Scrummaster is géén project manager of autoriteit binnen het team. Dit betekent dat de Scrummaster onderdeel is van het Scrumteam. Het team bepaalt zelf hoe zij user stories aanpakken. De Scrummaster heeft als voornaamste doel om het team en de Product Owner te faciliteren. Zo helpt de Scrummaster van Laméco de Product Owner om goede User Stories te maken en tevens helpt de Scrummaster op iedere mogelijke manier het team. Daarnaast draagt de Scrummaster zorg voor alle meetings met de Product Owner maar bijvoorbeeld ook de Stakeholders.

Stakeholders

De stakeholders zijn geen officiële rol binnen het Scrumteam, maar het is toch belangrijk om deze rol te benoemen. Stakeholders zijn personen die belang hebben bij het te ontwikkelen product. Denk bijvoorbeeld aan gebruikers, personen van een andere afdeling van de opdrachtgever of bijvoorbeeld de directie van een bedrijf. Zij hebben geen invloed op de sprints of de backlog, maar het is onwijs belangrijk dat zij op de hoogte zijn van het Scrum project. Daarom kunnen en mogen stakeholders altijd aanschuiven tijdens sprint meetings. De Scrummaster zal zorgdragen dat iedereen altijd op de hoogte is en de mogelijkheid heeft om aan te schuiven.

Meer weten over Scrum?

Neem contact op