Logo Lameco

Het master logo van Laméco dient ten allen tijde gebruikt te worden. Waar niet mogelijk, dient de stempelvariatie gebruikt te worden (zie hieronder). Dit is om ervoor te zorgen dat het logo en merk op consistente wijze worden gebruikt in alle communicatie.

Isolatiegebied

Lam├ęco-logo isolatiegebied

Het logo moet altijd worden omringd door een minimum aan ruimte. Het isolatiegebied zorgt ervoor dat koppen, tekst of andere visuele elementen geen inbreuk maken op het logo. Het gebied wordt gedefinieerd door de breedte van een pilaar van het Laméco-symbool te gebruiken. Een marge van vrije ruimte die gelijk is aan deze breedte wordt rond het logo getrokken om de onzichtbare grens van het isolatiegebied te creëren.

Minimale grootte

Er zijn geen vooraf bepaalde maten voor het Laméco-logo. Schaal en proportie moeten worden bepaald door de beschikbare ruimte, esthetiek, functie en zichtbaarheid.

Stempel

De stempel kan zelfstandig gebruikt worden, met of zonder de bedrijfsnaam 'Laméco'. Het beeldmerk is 15 graden naar rechts gedraaid en de binnenkant is transparant. In documenten moet dit beeldmerk altijd in de rechter benedenhoek staan. 

Andere richtlijnen

Meer informatie?

Neem contact op