SBCL - Digitaal Liftboek

“Kunnen we de methodiek van keuren en onderhoud van liften digitaliseren?"

De vraag

Het digitaliseren van liftboeken zodat de logs die hier normaal gesproken ingeschreven worden, digitaal kunnen worden bijgehouden.

De aanpak

Door middel van scrum is er samen met Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) en met een werkgroep, een API platform ontwikkeld voor digitalisering van de liftboeken.

Het resultaat

  • Makkelijk in gebruik
  • Zoekfunctie voor onderhoud historie
  • Objectief onafhankelijk platform

De vraag

“Kunnen we de methodiek van keuren en onderhoud van liften digitaliseren?"

Bij elke lift in Nederland hoort een liftboek, dit is wettelijk verplicht, zo zijn onderhoudsdocumentatie, technische componenten en wettelijke keuring altijd binnen handbereik. Tot nog toe is het liftboek een hardcopy. Sommige liften gaan echter 50 jaar mee, hierdoor kan dit liftboek vies en oud worden en daardoor onleesbaar.

Papieren liftboeken

Medewerkers van onderhoudsbedrijven en fabrikanten werkte dus allemaal nog met papieren liftboeken, ieder ook met een eigen handschrift waardoor het soms lastig was om alles goed te kunnen lezen. De Nederlandse Vereniging voor Liften en Roltrappen (VLR) waren in 2018 al bezig om te kijken hoe ze de methodiek van keuren en onderhoud van liften konden digitaliseren en kwam uit bij Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) om het onder te brengen. De applicatie moest namelijk worden gefaciliteerd en beheerd door een objectieve en onafhankelijke stichting. SBCL zorgt er voor dat de wettelijke verplichte keuringen aansluiten bij wet- en regelgeving en daarnaast aansluiten op de praktijk van alledag. 

Volgens de wet moet er een liftboek zijn maar zegt niet of dit een hardcopy moet zijn, hoe konden we dit efficiënter maken in de wereld van digitalisering?

De aanpak

Er is een planning begin dit jaar uitgezet en er is gebruikt gemaakt van een flexibele aanpak op basis van scrum. Door middel van deze aanpak was het mogelijk om snel te schakelen en heeft iedereen zich aan de planning gehouden zodat het project binnen de planning opgeleverd kon worden. 

Het resultaat

Digitaal Logboek

Samen met Laméco en verschillende belanghebbende partijen is er een API platform ontwikkeld en is het digitale liftboek het digitaal logboek genoemd. Dit logboek geeft aan wat voor belanghebbende aan de lift heeft gewerkt en wat deze persoon gedaan heeft. Vaak is het in de praktijk belangrijk om te weten of een onderhoudsbedrijf, een certificerende instelling of fabrikant met de lift is bezig geweest en wat zij hebben geconstateerd, op basis van deze informatie wordt er een logboek opgebouwd en komt hier in te staan of er problemen met de lift zijn geweest.

Zoekfunctie

Monteurs hebben een tablet of laptop bij zich en kunnen met het ID van de lift de logs ophalen en nieuwe informatie op basis van de keuring of onderhoud inkloppen. Niet alleen is het logboek gedigitaliseerd, we hebben ook een slag gemaakt in efficiëntie van een keuring en onderhoud van liften. Voorheen, wanneer een liftmonteur wilde weten wat er de afgelopen tijd is gebeurt met de rem van de lift moest deze in het papieren liftboek tussen verschillende handschriften van diverse monteurs van de afgelopen 50 jaar zoeken naar deze informatie. Met het digitale logboek kunnen monteurs door middel van de zoekfunctie gemakkelijk en snel de historie van de rem vinden.

Paul Uilenbroek
Paul Uilenbroek

Secretaris bij Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL)

Ons traject is goed verlopen, iedereen heeft zich goed aan de planning gehouden en is keurig binnen de tijd opgeleverd. Er werd snel geschakeld en samen hebben we een erg mooi digitaal logboek platform gemaakt.

Meer weten over maatwerk software?

Maatwerk software