30/03/2018

Laméco's
way of working

Werkwijze Laméco

Naarmate een bedrijf groeit, worden de processen ingewikkelder en complexer. Hierdoor is het van groot belang dat een bedrijf de manier van werken blijft optimaliseren. Voor ons is dit niet enkel een intern proces maar heeft een opdrachtgever hier ook een grote rol in. Middels dit artikel willen we onze way of working toelichten om de stappen te verduidelijken. Deze manier van werken gebruiken we bij projecten die van grotere omvang zijn (groter dan twee weken). Hierbij komen twee belangrijke dingen naar voren, scrum en Trello.

Wat is scrum?

Scrum is een manier van werken waar wij als Laméco groot fan van zijn. Bij scrum werkt men in korte behapbare sprints om het proces effeciënter te laten verlopen en om het grotere geheel kwalitatief beter op te leveren.

De kracht van het werken in sprints zit hem in het feit dat de taken die we beschrijven duidelijk, vatbaar en goed in te schatten zijn. Dit voorkomt problemen als:

 • Onduidelijke taak, waardoor de opgelevering niet voldoet aan de verwachtingen of eisen.
 • Te weinig tijd, waardoor bepaalde functies niet worden behaald of te laat worden opgeleverd.

Onderdelen van scrum

 • Sprints
  Een term die bij Laméco vaak wordt geroepen, en alhoewel we hard trainen voor een marathon heeft het daar niks mee te maken. Met een sprint bedoelen we een korte periode (1 of 2 weken) waarbij een set van functies beschreven is. In de basis is het net je to-do lijstje met dingen die we binnen deze tijd gedaan moeten hebben.
 • Scrum master
  Het is van groot belang een goede scrum master te hebben. Deze persoon moet ervoor zorgen dat de sprint goed en volledig verloopt en mag geen belang aan beide kanten hebben. De scrum master is als het ware de coach die vanaf de zijlijn tips geeft, maar zelf geen speler is.
 • Scrum board
  Wij maken gebruik van Trello om de sprint taken bij te houden, om een goed overzicht te hebben van wat al gedaan is en wat nog moet gebeuren. Hieronder kun je meer over Trello lezen.
 • Sprint meeting
  Een sprint meeting vindt plaatst aan het begin van een sprint, hierbij wordt met het gehele team besproken welke taken er gedurende deze sprint voldaan moeten worden.
 • Sprint review meeting
  Optioneel kan er aan het einde van een sprint een review meeting (retrospective) gehouden worden. Het is aan te raden deze meeting zowel bij een positieve sprint dan wel negatieve sprint te houden. Dit houdt het team scherp en verbeteringen kunnen direct besproken worden.
 • Staging en live omgeving
  Een staging omgeving is een kloon van de live omgeving (website) om punten te testen. Dit is niet zichtbaar voor publiek, enkel mensen met toegang kunnen dit zien. De live omgeving is de website/applicatie zoals hij online komt te staat en voor iedereen inzichtelijk is. De opdrachtgever is verantwoordelijk om de taken in "Ready for test" zelf te testen en bij akkoord te verplaatsen naar "Ready for live". Een belangrijk punt om hierbij te onthouden is dat we pas iets live kunnen zetten indien alle punten van de website goedgekeurd zijn! Het is niet mogelijk op bepaalde punten al live te zetten en andere niet.

Wat is Trello?

 

Zoals al kort besproken maken wij gebruik van Trello om de sprint voortgang te bewaken. Trello is in het kort een overzicht van lijsten, met alle taken. Deze taken kun je van lijst naar lijst verplaatsen. We maken bij een sprint gebruik van een vast format.

Bij de benaming zie je vaak tussen haakjes staan wie er acties mag verrichten in deze lijst, staat er "Customer" in de titel van een lijst dan mag Laméco geen taken weg plaatsen, en andersom natuurlijk ook.

De lijsten in Trello

 • Backlog
  In de backlog kunnen beide partijen ideeën, problemen of taken noteren die nog niet uitgevoerd worden.
 • Priority
  Een opdrachtgever kan tussendoor een bug ontdekken die een hoge prioriteit heeft. Door de taak in de priority rij te plaatsen, weten wij dat dit item meer prioriteit heeft en zullen we dit sneller oppakken.
 • Waiting for feedback (Customer)
  In deze kolom zet Laméco taken die nog niet duidelijk genoeg zijn en waarbij we dus input van de opdrachtgever verwachten.
 • To-Do (Laméco)
  Tijdens de sprint meeting bepalen we welke taken in de sprint komen. Deze taken worden in deze lijst gezet.
 • Doing (Laméco)
  Tijdens de sprint neemt een werknemer van Laméco een taak op zich. Hij koppelt zichzelf aan de desbetreffende kaart en hij plaatst de kaart in Doing zodat de opdrachtgever en collega's zien dat iemand met het punt bezig is.
 • Ready (Laméco)
  Zodra Laméco klaar is met het punt in Doing, wordt het naar Ready verplaatst. Gezien wij lokaal werken kan de opdrachtgever dit op dit moment nog niet zien.
 • Ready for test (Customer)
  Zodra we tegen het einde van de sprint aan lopen, zullen we de taken op een staging omgeving klaarzetten, zodat de opdrachtgever deze kan zien en testen. Wanneer dit het geval is, plaatsen we deze taken naar de lijst Ready for test.
 • Ready for live (Laméco)
  De opdrachtgever kan gaan testen en als een taak goed is bevonden kan de kaart door de opdrachtgever versleept worden naar Ready for live.
 • Live
  Als alle taken zijn goedbevonden door de opdrachtgever, nemen wij een moment om alles naar de live omgeving te verplaatsen en Trello bij te werken.
 • Archive
  In deze lijst kun je de afgeronde taken vinden, (vaak de vorige sprint) om te zien wat al behandeld is.

Meer weten over onze werkwijze?

Hopelijk heb je nu een goed beeld gekregen van hoe wij als bedrijf te werk gaan. Heb je alsnog vragen of interesse om ook een project op deze manier te doen? Neem dan contact op met onze scrum masters Martin of Frank!

Wil je meer weten over onze werkwijze?

Neem contact op