20/02/2018

Wat moet je met
Blockchain?

Blockchain

Een term waar je de laatste tijd veel over hoort: blockchain. Maar voor velen is het nog onduidelijk wat het nu precies inhoudt en wat je ermee kan doen. En wanneer dit wel duidelijk is, komt natuurlijk de vraag voor welke bedrijven/branches dit toepasbaar is?

TIP: wil je meer weten over blockchain? Meld je dan aan voor hét blockchain event van zuid Nederland op 14 maart.

Wat is blockchain?

Met de blockchain-technologie kan een netwerk van computers met regelmatige tussenpozen overeenstemming bereiken over de ware status van een gedistribueerd grootboek. Dit grootboek kan je zien als een kluis waar je belangrijke gegevens in bewaart.

Het grootboek of de kluis wordt beveiligd via een slimme mix van hashings, een soort geheimschrift. Elke regel in het grootboek wordt beveiligd met een eigen hash en deze hash wordt gebaseerd op voorgaande regels uit het grootboek. 

Elke transactie die in het grootboek wordt geschreven noemen we een block en door de afhankelijkheid in het geheimschrift van de voorgaande transacties worden deze aan elkaar gekoppeld. Dit zorgt voor een chain en daarom spreken we van een blockchain: een reeks van data die aan elkaar gekoppeld is.

Inhoud van de blockchain

Een blockchain bestaat niet op één plek, deze wordt verdeeld over alle deelnemers in het netwerk van de chain. Hierdoor kan ook iedereen de inhoud zien. Het zijn dus eigenlijk kopieën die tegelijkertijd worden bijgewerkt wanneer er een nieuwe regel/transactie wordt geschreven. 

Elke deelnemer in het netwerk valideert of een nieuwe regel in het grootboek geschreven mag worden en als er overeenstemming is over deze nieuwe regel wordt hij toegelaten tot de chain.

Een block kan transacties en gegevens van vele typen weergeven: valuta, digitale rechten, intellectueel eigendom, identiteit of eigendomstitels, en nog veel meer.

De toekomst van blockchain

Veel bedrijven zijn bezig om de blockchain techniek toe te passen in bestaande en nieuwe producten en ook Laméco kijkt naar de toekomst van deze techniek. Wil je meer weten over blockchain? Kom naar dan het door Laméco georganiseerde blockchain event op 14 maart.
 

Wil je meer weten over blockchain?

Aanmelden blockchain event